ราคาท่อ PPRท่อ PP-R 

ท่อ PP-R SDR11  PN10 


ท่อ PP-R SDR6  PN20 ( คาดขาว) 


ท่อ PP-R SDR6  PN20 ( คาดแดง)

 มีชั้น Fiber ตรงกลาง ลดการยืด - ขยายตัว 3 เท่า