ขนาด ชนิด ประเภทการใช้งานของท่อ PP-R

PP-R (80) คือ Polypropylene Random Copolymer ( 80 ) เป็นพลาสติกคุณภาพสูงชนิดหนึ่ง มีคุณสมบัติทางเคมีและกายภาพที่เหมาะสมต่อการใช้งานท่อประปา และงานท่อประเภทต่างๆ

ท่อ PP-R (80) แบบ SDR 11 ( PN10 )  ECONOMY  CLASS

ท่อ PP-R (80) แบบ SDR  6 ( PN20 )  HIGH  PRESSURE  CLASS


ออกแบบพิเศษสำหรับระบบน้ำร้อนโดยเฉพาะ